Category 3

(ရုပ္သံ) ထိုင္းလယ္သမား (၃၀၀)ေက်ာ္မွ နယ္စပ္ေခ်ာင္းေပၚ ေရတားမ်ားကို ခြင့္ျပဳခ်က္မဲ့ လုပ္ေဆာင္

Wednesday, 15 February 2017

စီးပြားေရး/လုပ္ငန္း ေၾကာ္ျငာမ်ား